Per Hästesko

Hästesko, Per, svensk överstelöjtnant, kommendant på Helsingborgs slott under den danska belägringen på sommaren 1676. Efter fem dagar beordrade Hästesko kapitulation, bland annat beroende på att slottet endast hade ett fåtal stridsdugliga soldater.

Läs mera: Alf Åberg, ”Hälsingborg under snapphanetidens stormar”, Minnen från Helsingborg och dess skola 25 (1958).