Peder Skram

Skram, Peder, (ca. 1503-1581), dansk sjömilitär som blev ståthållare i Helsingborg 1537.