Pauliskolan

Pauliskolan, Norra Hunnetorpsvägen, kristen friskola från 1992. Skolan har elever från förskola till och med årskurs 9.