Påarps skola

Påarps skola, har elever från förskola till och med årskurs 9.