Pantbanken

Pantbanken, (Stampen – eg. Helsingborgs Pant AB) grundades 1882 och inrättade 1886 lokaler på Södra Strandgatan 21. I samband med att huset skulle rivas flyttades verksamheten 1984 till Möllegränden 19.