Palmgatan

Palmgatan, tidigare förbindelse mellan Planteringsvägen och Industrigatan i kvarteret söder om Palmgatan, Wienergatan (kvarteret Rosenknoppen).