Pablo Picasso

Picasso, Pablo, en av modernismens i särklass främsta konstnärer, är företrädd i Helsingborg genom ”Fågelfisken”, en monumental reliefplatta i sandblästrad betong synligt placerad på en höghusgavel i Närlunda. Den har verkställts 1971 efter Picassos teckning och anvisningar av norrmannen Carl Nesjar, som del av dennes avtalade samverkan med Picasso.