Otto Hillerström AB

Otto Hillerström AB , rederiföretag bildat 1921 med ursprung i ett av konsul N.C. Corfitzon 1895 bildat rederi som på sin tid var Sveriges största företag i trampsjöfart. Otto Hillerström anställdes i Rederi AB Helsingborg 1909 och övertog rollen som vd när Corfitzon dog 1913. Se även Sjöfartsstaden.