Ormastorps småskola

Ormastorps småskola, i bruk till 1965.