Oktavius Jönssons Helsingborgs historia

Oktavius Jönssons Helsingborgs historia, humoristisk årlig tidskrift utgiven av pseudonymen Oktavius Jönsson bakom vilken dolde sig Carl Schill, (1890–1954), journalist, vilken under 1920- och 30-talen var en känd profil i stadens kulturliv bl.a. i sin egenskap av teater- och konstkritiker samt Georg Crona, vilken stod bakom illustrationerna. Tidskriften började utkomma 1928 och fanns kvar till en bit in på 1950-talet.