Odd Fellow-logerna

Odd Fellow-logerna, från början Odd Fellowklubben Fraternitas, ombildades i juli 1903 till loge. Logeverksamheten bedrevs först i Persson & Cronzells stora fastighet i hörnet av Kullagatan/Strömgränden. Fem år senare gick flytten till Sundstorget 3 där logen var kvar under en tioårsperiod, tills man kunde flytta in i egen fastighet vid hörnet Södra Kyrkogatan/ Södra Strandgatan. Huset förvärvades 1918 men det dröjde innan inflyttningen kunde ske, då huset invändigt fick byggas om för att passa verksamheten. År 1967 såldes fastigheten eftersom hela den norra delen av kvarteret skulle bebyggas med nya hus. Odd Fellow-logerna köpte i stället Trädgårdsgatan 13, som är logens hemvist sedan dess. Fastigheten såldes 2002, men logen äger fortfarande sina lokaler där. KEA