Nya Bärarelaget u.p.a

Hästen var innan bilen tog över transporterna en viktig medarbetare i Bärarelaget. Här syns bl.a. grundarna Anders Andersson (sitter t.v.) och Gustav Nyman. Foto från omkring 1900

Nya Bärarelaget u.p.a., transportföretag grundat den 6 maj 1898 av 18 intresserade helsingborgare. Ur första reglementet kan särskilt nämnas ”… har till ändamål att emot ersättning åt resande och andra transportera reseffekter och styckegods, verkställa lossnings- och lastningsarbete å fartyg och jernvägsvag- nar samt ombesörja flyttningar inom staden, vid ombyte af bostäder…”. Kontoret låg vid Hamntorget och stallar och vagnsskjul vid Södra Strandgatan och Möllegränden men 1972 flyttades rörelsen till Rännarbanan. Nya Bärarelaget köptes 1966–67 av Broströmkoncernen men fortsatte under oförändrat namn till 1972 då verksamheten övertogs av speditions- och skeppsklareringsföretaget Simon Edström, som också låg under Broströms paraply. Chaufförerna hade då var för sig köpt in bolagets lastbilar och körde under Föreningen Nya Bärarelaget, u.p.a. ”NBL”. KEA

Läs mera: K.E. Ander, ”Det Gamla Hbg” Del XI (1991).