Närlunda gård

Den vita mangårdsbyggnaden, uppförd omkring 1850 och revs 1965, låg på platsen för nuvarande bostadsområde.

Närlunda, namn på en herrgårdsliknande byggnad som låg omedelbart öster om nuvarande södra motorvägsinfarten. Omkring år 1850 köptes några egendomar av greve Fredrik Posse, vilka slogs samman samtidigt som corps-de-logiet Närlunda anlades. Byggnaden revs 1965. Den siste private ägaren, August Wingårdh avled 1955 och testamenterade fastigheten till föreningen Hälsingborgs Bikupa, som sålde egendomen till staden och lät uppföra pensionärshemmet Bikupan på Flogatan.