Norrvalla

Norrvalla, idrottsplats på tidigare Bergafältet sydväst om kasernen. En första etapp invigdes våren 1964. Norrvalla har under alla år varit hemmaarena för Kullavägens BK.