Norrehedskolan

Norrehedskolan, Planteringsvägen, i bruk 1922–2004. Efter ett fyraårigt provisorium i gamla epidemisjukhuset kunde undervisningen ta sin början i en då stor och modern skolbyggnad (senare i folkmun kallad ”gamla skolan”). Efterhand behövdes större utrymmen och gamla skolan revs 1975 för att lämna plats åt en större skolanläggning. Skolverksamheten i Norrehedskolans lokaler upphörde 2004. Idag huserar friskolan Fridaskolan i lokalerna.