Norra motorvägsinfarten

Norra motorvägsinfarten, (Ängelholmsvägen/E4) mellan Centrum och Väla invigdes på våren 1975.