Nordvästen

Nordvästen, konstnärsklubb för nordvästra Skåne, bildad 1952. Klubben samlade ett sextiotal medlemmar från Landskrona i söder till Båstad i norr. Startade 1970 en galleriverksamhet på Drottninggatan, som 1980 kunde flytta över till större och bättre lokaler i Konserthusets markplan. Detta möjliggjordes genom ekonomiskt stöd från kulturnämnden. Vid galleri Nordvästen arrangerades föredrag och diskussionsaftnar i anknytning till den regelbundna utställningsverksamheten. Oftast var utställarna konstnärer och grupperingar från regionen, men galleriet visade också aktuell och i många fall betydande bildkonst från andra delar av landet. Verksamheten upphörde 1987.