Nils Nils damm

Nils Nils damm, damm vid Valltorp i Öresundsparken, en rest av vallgravssystemet från 1600-talet och uppkallad efter en tidigare markägare. Utgjorde tidigare en populär plats för skridskoåkning.