Nils Karleby

Nils Karleby (1892-1926) föddes i Västra Karaby (Karleby) som Nils Theodor Jönsson, men ändrade 1917 sitt efternamn till Karleby. Hans politiska intresse väcktes tidigt. 1914 hade han skrivit ett inlägg till den social¬demokratiska tidsskriften Tiden, med titeln ”Taylorsystemet. Ett inlägg av en arbetare”. Han flyttade som tonåring till Helsingborg, där han fick plats som typograflärling på Skånska socialdemokraten. På Brunnsviks folkhögskola fick han liksom många andra arbetarungdomar chans till teoretiska studier, och han övergick snart till skrivande och redaktionella uppdrag. Mellan åren 1917 och 1920 var Nils Karleby chefredaktör för Skånska socialdemokraten i Hel¬singborg.

1919 valdes Nils Karleby till ledamot av stadsfullmäktige i Helsingborg, och han hade även en del andra smärre kommunala uppdrag, som ledamot av estetiska nämnden och kommittén för lösandet av stadsbibliotekets lokalfråga – uppdrag inom områden där folkbildning stod i centrum. Den politiska karriären i Helsingborg blev emellertid kort för Nils Karleby. 1920 flyttade han till Stockholm, där han blev huvudsekreterare i socialiserings¬nämnden. I Stockholm fortsatte han den publicistiska banan. Han kom att bli det nystartade SSU:s främste idégivare och redaktör för förbundets tidning Frihet, och var även medredaktör för tidskriften Tiden från 1922 och dess redaktör under 1925.

Efter dispens kunde han börja studera ekonomisk historia och nationalekonomi vid Stockholms högskola 1922. Svårt sjuk i TBC skrev han i slutet av 1925 ”Socialismen inför verkligheten. Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik.” Förordet är undertecknat trettondagen 1926. Nils Karleby avled 2/3 1926, innan boken hade hunnit komma ut.

Nils Karleby gifte sig 1916 med Anna Söderberg, född i Hässlunda öster om Helsingborg 1896. 1918 föddes deras son Olle. Dottern Lisa föddes 1919, men hon dog bara ett halvår gammal.

Anna Karleby levde ett tillbakadraget liv, och avled i december 1997 vid 101 års ålder. Texten i hennes dödsannons var kortfattad men gripande: ”Anna Karleby, född 22 november 1896, död 13 december 1997. Änka vid 29 års ålder. I döden återförenad med sin älskade man NILS KARLEBY. Släktingarna.” Nils Karleby fick sin grav på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg. I familjegraven vilar också den lilla dottern Lisa, tillsammans med Olle och Anna Karleby. Deras minne lever vidare genom den frikostiga testamentariska gåva som gett upphov till Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia.