Nils Jönsson

Jönsson, Nils, 1833–1902, boktryckare och tidningsutgivare. Jönsson blev en av våra första större boktryckare genom köp av ett tryckeri av Jöns Torell. Jönsson gav även från 1867 ut Helsingborgs Tidning.