Nils E. Månsson

Månsson, Nils E. 1898–1989, företagare, författare. Född i Järrestadsbygden blev det efter skolgång på Österlen värnplikt till sjöss och yrkesutbildning vid Tekniska skolan i Hässleholm. Han flyttade till Helsingborg och startade egen firma på 1930-talet. Månssons författarskap, med poesi, historiska romaner och noveller hör framför allt hemma på Österlen, men Helsingborg och Öresund skymtar i novellsamlingen ”Marknadsresan och andra skånska historier” (1955). Den spännande smuggelromanen ”Lurendrejaren i Rye” (1965) handlar om kraftmätningen mellan spritsmugglare och tullare i 1800-talets Öresund.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).