Ängelholmsporten

Ängelholmsporten, eg. Engelholmsporten, belägen vid stadens utfart mot norr och öster, d.v.s. Långvinkelsgatans korsning med Bergaliden (Fogelbergs hörna). Porten ingick i det vallsystem som omgärdade stadens försvar.