Netzlerska ålen

Ålen Putte finns i dag i Kulturmagasinets samlingar.

”Netzlerska ålen”, levde mellan 1860 och 1948. En gång omnämnd i Guinness rekordbok som världens äldsta ål och är nog Sveriges mest berömda ål, och har fått sin plats i Nationalencyklopedien. Ålen fångades 1863 som yngel i Hälsobäcken av den då tolvårige pojken Fritz Netzler, son till stadens stadsläkare och själv så småningom regementsläkare. Ålen bör vid infångandet ha varit tre år, eftersom vandringen från ålars födelseort i Sargassohavet till våra trakter beräknas ta så lång tid. Ålen, förmodligen en hanål, blev aldrig mer än 38 centimeter lång och levde hela sitt liv i akvarium, först i Fritz Netzlers föräldrahem på Nedre Långvinkelsgatan 21 fram till 1881, då apotekare Lundblad övertog den. År 1899 återfördes ålen till den ursprunglige ägaren, då färdig läkare och bosatt i Stockholm. Ålen tillbringade vintrarna i Stockholm och somrarna i Netzlers sommarhem utanför Råå.
Den levde under hela sitt liv på en ensidig kost, huvudsakligen strimlad rå lever. År 1925 fick ålen återigen sin hemvist i Helsingborg, då hos fabrikör Theodor Trapp på Karlsgatan 21. Hans hushållerska började kalla ålen ”Putte”, vilket synnerligen upprörde hela släkten Netzler, som ansåg att ålen var rätt och slätt ”Ålen” utan annat namn sedan 1860-talet. 1938 dog fabrikör Trapp och ålen skänktes till Helsingborgs museum och förevisades för publik i sitt akvarium på Stadsmuseet på Södra Storgatan. Den 15 november 1948 avled Putte i en ålder av 88 år och ingår sedan dess i konserverat tillstånd i Helsingborgs museers samlingar.
Läs mera: Carl Gustaf Lekholm, ”En ålderstigen ål”, Kring Kärnan 1 (1939).