Nelly Gunnarsson

Copyright: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

Fotografen Nelly Gunnarsson (1869-1950) till höger på bilden. Kvinnan till vänster i bild är möjligen hennes syster Emma Maria.

Skicklig, noggrann och uppskattadmed henne har en av Hälsingborgs mera kända personligheter inom den äldre generationen gått ur tiden. Karaktärsbeskrivningarna är hämtade ur lokala dagstidningar som i december 1950 berättade att fotografen Petronella ”Nelly” Gunnarsson avlidit åttioett år gammal.

Hon föddes 1869 i Västra Broby, en typisk nordvästskånsk landsbygdstrakt som då främst förknippades med jordbruk och gruvdrift. Och inte alls med teknikens, kemins och konstnärskapets sammanvävda hantverk – fotografin. Nelly hade sju syskon som alla föddes på gården Västra Broby nummer 12, ett hem som inom familjen var mer känd som ”Halen”.

N G flyttade till Helsingborg i början av 1900-talet och att hon då arbetade tillsammans med sin syster Emma Maria som var hennes assistent. Vi vet också att Nelly vistades en tid i England men inte exakt när och inte heller vad hon gjorde där. Men troligen både arbetade hon med och studerade fotografi.

Hon var verksam i Helsingborg som professionell fotograf under den stora Industri- och slöjdutställningen 1903 som hon dokumenterade. För Nordiska museets räkning fotograferade hon också skånska kyrkor. Första gången hon dök upp i adresskalendern under rubriken ”Fotografer” var 1905, då hon hade sin ateljé på Norra Strandgatan 13. Under åren bytte hon ateljéadress några gånger. Hon lämnade kvarteren runt Mariakyrkan 1909 för att flytta sin arbetsplats till Långvinkeln nummer 10 och år 1914 till Södra Storgatan 35 där hon kom att stanna resten av karriären.

I Adresskalendern för året 1932 kallade hon sig första gången ”före detta fotograf” och enbart Petronella Gunnarsson. Signaturen och företagsnamnet ”Nelly” var alltså därefter borta. Hon hade då hemadress på Persgatan i norra centrum. I mitten av 1940-talet flyttade hon till Kullavägen öster om Pålsjö kyrkogård. Där bodde hon fram till sin död 1950.

PJ