Musatrapporna

”Musatrapporna”, utnyttjades dagligen av flera tusen fabriks-arbetare på väg till och från bl.a. Mekaniska verkstaden och Gummifabriken Tretorn

Musatrapporna, populär benämning på gångförbindelse över järnvägen i Nytorgsgatans förlängning uppförda 1897. De försvann i samband med järnvägens elektrifiering omkring år 1943.