Mäster Jacobs gata

Mäster Jacobs gata, Slottshöjden, rektor på 1650-talet, bror till Ernst, se Mäster Ernsts gata (1939).