Måsen

”Måsen”, benämning på område av mossmark dels vid O.D. Krooks gata och Carl Öhrns gata, dels vid Husensjö.