Mörarps låg- och mellanstadieskola

Mörarps låg- och mellanstadieskola, togs i bruk 1966. Flera om- och tillbyggnader har gjorts, bl.a. efter en brand år 2000. Här finns elever från förskola till och med årskurs 6.