Mörarps folkskola

Mörarps folkskola, togs i bruk 1857. En ny skola byggdes intill denna 1872. Dessa båda byggnader tillhör numera kyrkan.