Möllevångsgillet

Möllevångsgillet, bildat 1963 av ett antal personer med rötterna i de numera försvunna kvarteren runt f.d. Parkgatan på Möllevången. Området stod inför en total sanering och man ville med gillet ta till vara och dokumentera minnen och miljöer från Möllevången. Gillet bedriver i dag bl.a. föredragsverksamhet och har under åren återutgivit en stor mängd gamla Helsingborgsvykort. Möllevångsgillet bistår också Helsingborgs museer med att hålla Pålsjö mölla öppen för besökare sommartid.