Möllebacken

Möllebacken, med sitt våffelbruk ovanför S. Storgatan och före detta stadsmuseet

Möllebacken, namn på landborgen ovanför före detta stadsmuseet vid Södra Storgatan 31. Möllebacken har fått sitt namn efter den ditflyttade stubbamöllan (en så kallad stolpkvarn) som ursprungligen stått vid Kaliforniegatan, där den var en av tre kvarnar. Den flyttades år 1874 till Stampen (Kvarnholmsgatan) i Stattena och skänktes 1909 till museet. I samband med Industri- och slöjdutställningen 1903 i Slottshagen flyttades den så kallade Holmagården från Västra Karup till utställningsområdet. 1910 blev den åter flyttad, nu till sin nuvarande plats på Möllebacken (den långa byggnaden med gavlarna i norr – söder). Här fick den samtidigt sällskap av Klockaregården från Brunnby samt ovannämnda stubbamölla. Redan 1912 serverades de första våfflorna på det populära Våffelbruket. Konsul Oscar Trapp och museiintendenten Torsten Mårtensson hade visioner om att göra ett friluftsmuseum i anslutning till stadsmuseet, men frågan fick en annan lösning då den Trappska donationen av Fredriksdal gjordes 1918. Möllebackens Våffelbruk ligger fortfarande inom Helsingborgs museers ansvarsområde, men serveringen är i dag utarrenderad. KEA (Se även Möllor/Kvarnar).