Mjölkdroppen

Mjölkdroppen, Föreningen var en idé med ursprung i Frankrike och spred sig över Europa och den första Mjölkdroppen bildades i Stockholm 1901 av barnläkaren Moritz Blumenthal. I Sverige bildades på kort tid Mjölkdroppen i 20-talet städer. I Skåne hade sex städer tagit upp verksamheten, men i dag är endast Helsingborgsföreningen aktiv. Den bildades 1904, initiativtagare var läkaren Johan Hegarth. Syftet med Mjölkdroppen var att vara ett rådgivande stöd för mödrar med spädbarn. Verksamheten finansierades på frivillig väg och hade sina första lokaler på Carl Krooks gata 63. Här lämnades dagligen ut en mjölkblandning till spädbarn mot uppvisande av ett intyg från kyrkan eller fattigvårdsinrättningen. Föreningen ombildades senare till en barnasylförening. Från 1928 ändrades verksamheten då barnavårdscentraler började införas och man sysslade därefter främst med upplysning och övervakning av barnens kosthållning och övrig omvårdnad. Detta år öppnades den första barnavårdscentralen i Helsingborg. År 1930 öppnades på Carl Krooks gata 60-64 (i den f.d. Helsingborgs cigarr- & tobaksfabriks AB:s lokaler) en ny huvudcentral som betraktades som den modernaste i Sverige. Mjölkdroppen lämnade lokalerna 1961. KEA

Läs mera: ”Föreningen Mjölkdroppen Helsingborg 1904–2004”, Helsingborgs lasarett, red. överläkare Gunilla Bergman (2004).