Mjölkaffärer

Mjölkcentralen hade ett femtio-tal butiker över hela Helsingborg år 1949, dessutom fanns ungefär lika många privata.

Mjölkaffärer, ursprungligen öppna även på söndagsförmiddagarna men detta upphörde 1951.