Mistlurarna

Mistlurarna, med sina olikljudande signaler utgjorde de för helsingborgare och övriga boende vid Öresunds stränder välbekanta ”hemtoner”. Även den ej sjövana delen av befolkningen lärde sig snart känna igen de olika tonlägena hos mistlurarna vid fyrhusen i Helsingborg och Helsingör (Kronborg) samt Lappegrundets och Svinbådans fyrskepp, som trädde i funktion så snart sikten i farleden var nedsatt genom dålig väderlek.