Missionsföreningen på Råå

Missionsföreningen på Råå, inredde sin första samlingslokal i en byggnad vid Missionsgatan 8 år 1870. Denna revs år 1903 och på tomten uppfördes samma år det nuvarande missionshuset. En drivande kraft i verksamheten under åren 1923–1945 var skeppsredare A. R. Råwall, som år 1936 tog initiativ till utbyggnaden av Sundsgårdens folkhögskola.

Läs mera: Harry Perborn, ”Om gamla Råå”.