Minnesstenen

”Minnesstenen”, vid Kustgatan på Råå är ett minnesmärke över historiska händelser på Råå bl.a. erinrande om danskarnas landstigning 1676 och 1709, anläggandet av försvarsvallarna 1712 samt ryssbranden 1788. Stenen invigdes i augusti 1939.

Foto: Sofia Rydell