Minnesmärke över Förintelsen / Humanisten

I samband med Förintelsens minnesdag 27 januari 2022 invigdes ett nytt monument över Raoul Wallenberg och Förintelsens offer. Verket har titeln ”Humanisten” och föreställer Wallenbergs attachéportfölj på en bänk i svart granit. Det står tätt intill kajkanten i Ångfärjeparken, en plats där många judiska flyktingar steg iland under kriget. Monumentet kom till på initiativ från Judiska församlingen i nordvästra Skåne och har formgivits av konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz. Attachéportföljen finns att se på andra platser i världen däribland Budapest och New York.

Minnesmärket omfattar även platsen runt verket. Här finns citat i markstenen som är hämtade från överlevande och efterlevande och är insamlade inom projektet Ankomst Helsingborg, 2022.

Bild: Sofia Rydell

SR