Minnenas bro

Minnenas bro, eller på danska Mindernes bro, ett samarbetsprojekt inom Öresundsgruppen som finansierades av Helsingborgs stad, Helsingör Kommune och Frederiksborgs Amt men även medfinansierat av EU:s fond för regionalutveckling. Gruppen bestod av representanter för Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg, Socialförvaltningen i Helsingör, SPRF Hbg, Ældrerådet Skævinge Kommune, SPF Hbg, Ældrerådet Fredensborg–Humlebæk, PRO Helsingborg samt Helsingør Kommunes Ældreråd. Projektslut i och med utgången av 2006. Projektet sjösattes 1998 och hade som mål att ge barn och vuxna en inblick i vardagslivet hos invånarna i Helsingborg och Helsingör under mellankrigsåren, 1920–30-talen. Genom intervjuer med äldre på båda sidor sundet sammanställdes ett häfte och en film som premiärvisades i maj 2005 vid en gemensam träff på en sundsfärja med ca 130 deltagare från båda länderna. Teman som legat till grund för projektet var relationer över sundet, arbets- och bostadsförhållanden, skollivet, fritiden, högtiderna och maten. Vintern 2005/2006 visades en utställning baserad på projektet på Dunkers Kulturhus. KEA