Mimers danssal

Mimers danssal, (1) inrymd i ett gårdshus på Södergatans västra sida norr om Södergatan 108.

Mimers danssal, (2) en allmän benämning på ett gårdshus som utgjorde en tillbyggnad år 1908 till den s.k. Ahlinska fastigheten, Långvinkelsgatan 17. Byggmästare var Magnus Lundström och arkitekt Ola Anderson och för uppförandet svarade IOGTlogerna Hälsan 2577 och Öresund 2947 under namnet Fastighets AB Mimer. Förutom ordenssalar fanns här café, danslokal och gavs bioföreställningar under namnet Mimer. Huset övertogs på 1920-talet av grosshandlare Nils Ahlin vilken sedermera använde huset till järnhandelslager och kontor. I samband med att byggnaden revs 1984 återfanns ett kopparskrin som inmurats den 10 juni 1908. Skrinet innehöll uppgifter om byggnaden, dess ändamål, ett exemplar av varje av stadens fyra tidningar, ett antal gällande kopparmynt samt flera fotografier. Skrinet och innehållet förvaras på Folkrörelsearkivet i Helsingborg.