Michael Löfman

Löfman, Michael, hattmakaremästare, kassör för stadens enskilda skatter 1729, dessutom kronokassör 1730. Löfman har även gett namn åt Michael Löfmans gata.