Miatorp

Miatorp, gård med huvudbyggnaderna i det sydöstra hörnet av Hästhagsvägen/Planteringsvägen. En avstyckning skedde 1878 och medförde att Maria Hallberg köpte fastigheten. Några år in på 1890-talet utarrenderades gården och villa Miatorp uppfördes söder om gården (nordost om korsningen Planteringsvägen/Decauvillegatan). Namnet Miatorp kan härledas till ägaren Maria (”Mia”?) och är idag också namnet på stadsdelen som började exploateras i slutet på 1800-talet. (Jmfr Johannes Hallberg).

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns foton på stadsedelen Miatorp, bl.a.: [[1]] och ett på gården Miatorp [[2]]

Läs mer: Jan Fredriksson, ”Från sanddynor till stadsdel. En bok om Raus Plantering” (1994).