Metodistförsamlingen på Råå

Metodistförsamlingen på Råå, bildad år 1877. Fram till år 1891 hölls möten i olika lokaler. Detta år uppförde metodistförsamlingen Emanuelskyrkan på hörntomten Kapellgatan /Östergatan, där församlingen alltjämt bedriver sin verksamhet.

Läs mera: Harry Perborn, ”Om gamla Råå”.