Melassfabriken

Melassfabriken, eg. Melassförädlings AB, låg på Södergatan 129. Företaget, som hade styrelsen i Stockholm, tillverkade melass, som är en biprodukt vid sockerframställning, och som i huvudsak användes till kreatursfoder samt vid sprit- och jästtillverkning. Företaget verkade i Helsingborg några år kring 1900 och dess byggnad dominerade området under många år genom sitt annorlunda, hangarliknande utseende. Byggnaden togs 1916 över av Leonard Richter AB och 1925 av A. Nicklassons skrotaffär och vid mitten av 1960-talet revs den gamla byggnaden.