Mega musik gymnasieskola AB

Mega musik gymnasieskola AB, Järnvägsgatan, en fristående skola, som har specialutformat program med musikinriktning.