Medborgarutskott

Medborgarutskott, inrättade efter kommunfullmäktigevalet 2002. Deras uppgift är att skapa helhetssyn på medborgarnas behov i respektive geografiska område, bevaka och delta i beredning av för området övergripande frågor (remissorgan för facknämnder) och verka för utvecklingen av området med särskild inriktning på medborgardialog. Därutöver skall man arbeta med demokrati- och integrationsfrågor samt driva områdesrelaterade projekt på uppdrag av facknämnder eller kommunstyrelse. Det finns fem utskott efter geografisk indelning.