Matthias Gülich

Gülich, Matthias, 1744–1792. Gülich kom till Helsingborg omkring 1763 som extra skrivare i kämnärsrätten. Under sin första tid i staden instämdes han till rätten 1765 sedan han gjort borgmästaredottern Anna Sophia Meisner med barn och brutit sitt äktenskapslöfte till henne. Han dömdes att infria sitt löfte. I november 1766 gifte sig så Lars Matthias med sin Anna Sophia, med vilken han efterhand fick fjorton barn av vilka hälften dock avled som spädbarn. År 1767 utsågs Gülich till stadsnotarie, 1778 till rådman, 1782 till praeses i kämnärsrätten, 1792 till riksdagsman och samma år till borgmästare i staden. Han har även gett namn åt Matthias Gülichs gata.