Mathiasson NP

Mathiasson, Nils Petter, 1868-1959, vid 13 års ålder började han sin karriär på kontoret till Peter Ekströms Spritaffär i Malmö. Efter några år i USA kom Mathiasson tillbaka och avancerade snart till disponentassistent. År 1898 engagerades han av Johan Isaac Nelson för att bygga upp en spritindustri, ursprunget till det som skulle bli Vin & Spritcentralen i Ödåkra. Senare åstadkom Mathiasson en sammanslagning av landets spritfabriker och blev fusionens ledare såsom chef för Rymersholms Gamla Spritförädlingsaktiebolag. Före första världskriget samarbetade Mathiasson med dr. Ivan Bratt och förhandlade med statsmakterna om ett övertagande av Reymersholmsbolaget med övriga i ”sprittrusten” ingående brännerier och reningsverk. Dessa möten tilldrog sig ofta på NP Mathiassons gård, Duvestubbe i Ödåkra. Men något avgörande kom inte till stånd. År 1917 intensifierades underhandlingarna med Bratt vilket så småningom ledde till att Reymersholms-bolaget överläts på ett under bildande varande bolag som sedan blev AB Vin & Spritcentralen.

När Mathiasson lämnade Reymersholmsbolaget flyttade han över det frigjorda kapitalet och startade Reymersholms Gamla Aktiebolag som främst ägnade sig åt kemisk-teknisk tillverkning. Mathiasson hade då tidigare startat oljefabriken i Karlshamn. 1928 föreslog Bratt NP Mathiasson som ny chef för AB Vin & Spritcentralen i Stockholm. Mathiasson kvarstod dock som chef för Reymersholms gamla Aktiebolag till 1931, då han pensionerades. Han var bl.a. medlem av Svenska Ingenjörsakademin.

Läs mera: NP Mathiasson; ”Mitt Vinst- och Förlustkonto”.