Marknadsföringen i Helsingborg

Marknadsföreningen i Hbg (MiH), bildad 1933 under namnet Helsingborgs Reklamförening. I samband med att föreningen omkring 1968 blev medlem i Sveriges Marknadsförbund antogs det nya namnet. Föreningens ändamål är bl.a. att verka för samarbete med näringslivet och konsumenternas organisationer, att byta erfarenheter, uppmuntra och knyta kontakter inom företagsvärlden. Bland aktiviteterna kan nämnas den s.k. frukostklubbens ofta arrangerade temaföredrag.

Åren 1966–1997 delade föreningen ut priset Måns Bock till personer och organisationer för värdefulla insatser inom sina respektive branscher och som varit till gagn för staden och bygden.

Från och med 2000 har denna utmärkelse ändrats till att kallas Guldkärnan. Medlemsantalet är 2005 omkring 630 personer, en stark ökning under de senaste åren sedan föreningen nu omfattar hela nordvästra Skåne. Föreningens arkiv finns på Skånes Näringslivsarkiv i Maria Park – Mariastaden.

Läs mera: ”70 år i Marknadsföreningens tjänst” (2003).