Marina

Marina, mindre passagerarbåt som under ett antal år i slutet på 1900-talet trafikerade rutten Helsingborg– Snekkersten. Marina hade tilläggsplats vid den s.k. Köpenhamnskajen i Centralhamnen.