Marika Stiernstedt

Stiernstedt, Marika, 1875–1954, författare. Under fem år av mitt liv har jag varit skånska. Så inleder Stiernstedt sin minnesskildring ”Från ett försvunnet Hälsingborg” i årsboken ”Skåne 1924”. I ett nu rivet hus, (se villa Torpet) bodde familjen Stiernstedt från det den blivande författarinnan var tre år tills hon fem år senare flyttade med familjen tillbaka till Stockholm. De starka och positiva upplevelserna av Helsingborg med omgivningar och den hänförande utsikten över Sundet återspeglas inte uttalat i Stiernstedts många romaner, men finns säkert i bakgrunden till hennes skildringar från medelklass- och högreståndsmiljöer.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).